Denetim Kurulu

BJK-KABATAŞ VAKFI DENETİM KURULU

.

Üye : Erdal DUMANLI,

Üye : F. Fethi HİNGİNAR,

Üye : Azmi HAMZAOĞLU.

__________________________________

Yedek Üye : Ahmet AKBALIK.