2018 Hedefleri

2018 HEDEFLERİ

Kamusal Taşınmaz Tahsisleri-oluşumlar,
Açılış yılı yerleşkelerinin kullanım hakları,
Okulların ilk uygulamaları-Üniversite dışında,
Aktif Emeklilik Köyünün Üniversite İçinde Konumlandırılması,
Mal Varlığı-50 milyon TL ye Ulaştırılması,
Üniversite Başvurusu,
Yerleşkeler,
Okullar.