2017 Hedefleri

2017 HEDEFLERİ

Vakıf Varlıklarının Kamu Yararına Vakıf Statüsü Kazanılması için Gerekli Miktara ve Gelire Ulaştırılması,
Kamu Taşınmaz (49 yıl-bedelsiz) tahsisleri çalışmaları,
Kamu ilişkileri/PR,
Bağışların (ödeme ya da taahhüt) yaşama geçirilmesi,
İktisadi açılımlar,
Mütevelli katkıları (taahhütler).