2016 Faaliyet

I. V A K F I N H E D E F L E R İ

• Üniversite,

• Okullar-Eğitim Kurumları,

• Spor Alt Yapısı,

• Aktif Emeklilik Modeli,

• Kurucu Derneklere Destek,

• Öğrencilere Destek.

II. HEDEFLERE ERİŞİMİN TEMEL TAŞLARI

• Mal Varlığı,

• Tahsisler.

III. PARAMETRELER

• Vergi Muafiyeti,

• Bağışlar,

• Kullanım Hakları,

• Kamu Tahsisleri,

• Gelirler,

• İmaj,

• Liderlik-Kurumsallık,

• Vizyon,

• Kurucuların Maddi Katkı Göstergeleri.

BJK-KABATAŞ VAKFI (2013-2016) FAALİYET RAPORU / 2016

Ağustos 2013BJK-Kabataş Üniversite Vizyonun Oluşturulması,
Ekim   2013-Mart 2014BJK-Kabataş İşbirliği Protokol Çalıştayları Yedi Toplantı Organizasyonu,
Mayıs 2014-Mart 2015Kurucu Denekler Organları Kararları/Tüzük Düzenlemeleri,
01 Nisan 2015Noter Huzurunda Vakıf Senedi’nin Yaşam Bulması
26 Şubat 2016Mahkeme Kararı ile TÜZEL KİŞİLİK KAZANILMASI
23 Mart 2016İlk Mütevelli Heyet Toplantısı/İç Çalışma Yönetmeliği Kabulü
30 Nisan 2016İlk Yönetim Kurulu/Vakıf Gn.Md.Ataması
10 Ekim 2016“BJK-Kabataş Küresel Üniversite Analizi” ve “ BJK-Kabataş Üniversite Vizyonu-Katolog” Basılması,
26 Kasım 2016Kasım Mütevelli Toplantısı/Mal Varlığı ve Vergiden Muafiyet Kararları,Sayın Fahri Kasırga ve Sayın K.Ali Baransel’in Mütevelli Üyelik kararı,
Aralık 2016Vakıf Merkezi için Vodafone Arena da Yer Tahsisi,
Ocak 2017Web Sitesi Yayına Başlaması.